نوشته شده توسط : مهدی

زنجره مو

 

لینک دانلود فیلم کم حجم زنجره مو

http://s5.picofile.com/file/8141144684/zanjere_mooo.wmv.html

 



:: موضوعات مرتبط: سیب , ,
:: برچسب‌ها: زنجره مو , کنترل زنجره مو , علایم زنجره مو ,
:: بازدید از این مطلب : 576
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 26 شهريور 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی

دمای پایین

 

لینک دانلود فیلم کم حجم دمای پایین

http://s5.picofile.com/file/8141144618/damae_paiiin.wmv.html

 



:: موضوعات مرتبط: سیب , ,
:: برچسب‌ها: دمای پایین , کنترل دمای پایین , علایم دمای پایین , ,
:: بازدید از این مطلب : 358
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 26 شهريور 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی

پروانه کرم جگری

 

لینک دانلود فیلم کم حجم پروانه کرم جگری

http://s5.picofile.com/file/8141144092/parvane_kerm_jegary.wmv.html

 



:: موضوعات مرتبط: سیب , ,
:: برچسب‌ها: پروانه کرم جگری سب , کنترل پروانه کرم جگری سب , , علایم پروانه کرم جگری سب , , ,
:: بازدید از این مطلب : 1882
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : چهار شنبه 26 شهريور 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی

اتشک

 

لینک دانلود فیلم کم حجم اتشک

http://s5.picofile.com/file/8141143642/atashak.wmv.html

 



:: موضوعات مرتبط: سیب , ,
:: برچسب‌ها: آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها - اتشک , اتشک سیب , علایم اتشک سیب , کنترل اتشک سیب ,
:: بازدید از این مطلب : 444
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 26 شهريور 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی

سوسک سرخرطومی

 

لینک دانلود فیلم کم حجم سوسک سرخرطومی

http://s5.picofile.com/file/8139114176/soske_sar_khotomi.wmv.html

 



:: موضوعات مرتبط: سیب , ,
:: برچسب‌ها: سوسک سرخرطومی سیب , علایم سوسک سرخرطومی سیب , , کنترل سوسک سرخرطومی سیب , ,
:: بازدید از این مطلب : 524
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 18 شهريور 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی

شپشک نخودی

 

لینک دانلود فیلم کم حجم شپشک نخودی

http://s5.picofile.com/file/8139114668/shepeshake_nokhodi.wmv.html

 سموم شیمیایی

اتیون



:: موضوعات مرتبط: سیب , ,
:: برچسب‌ها: شپشک نخودی , کنترل شپشک نخودی , علایم شپشک نخودی , آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها - شپشک نخودی ,
:: بازدید از این مطلب : 4279
|
امتیاز مطلب : 8
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2
تاریخ انتشار : سه شنبه 18 شهريور 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی

شته صابونی

 

لینک دانلود فیلم کم حجم شته صابونی

http://s5.picofile.com/file/8139114700/shate_saboni_sib.wmv.html

 



:: موضوعات مرتبط: سیب , ,
:: برچسب‌ها: شته صابونی سیب , کنترل شته صابونی سیب , , علایم شته صابونی سیب , آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها -شته صابونی سیب ,
:: بازدید از این مطلب : 2190
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 18 شهريور 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی

شته مومی

 

لینک دانلود فیلم کم حجم شته مومی

http://s5.picofile.com/file/8139114026/shate_momi.wmv.html

 



:: موضوعات مرتبط: سیب , ,
:: برچسب‌ها: شته مومی , کنترل شته مومی , علایم شته مومی , آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها - شته مومی ,
:: بازدید از این مطلب : 642
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 18 شهريور 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی

شته خالدار هلو

 

لینک دانلود فیلم کم حجم شته خالدار هلو

http://s5.picofile.com/file/8139114742/shate_khaldare_holo.wmv.html

 



:: موضوعات مرتبط: سیب , ,
:: برچسب‌ها: شته خالدار هلو , کنترل شته خالدار هلو , علایم شته خالدار هلو , آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها - شته خالدار هلو ,
:: بازدید از این مطلب : 2623
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 18 شهريور 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی

شانکر والزایی

 

لینک دانلود فیلم کم حجم شانکر والزایی

http://s5.picofile.com/file/8139114826/shankr_valzaii.wmv.html

 



:: موضوعات مرتبط: سیب , ,
:: برچسب‌ها: شانکر والزایی سیب , کنترل شانکر والزایی سیب , علایمشانکر والزایی سیب , آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها -شانکر والزایی ,
:: بازدید از این مطلب : 544
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 18 شهريور 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی

شانکر لوکوس تومایی

 

لینک دانلود فیلم کم حجم شانکر لوکوس تومایی

http://s5.picofile.com/file/8139114834/shankr_locostomai.wmv.html

 



:: موضوعات مرتبط: سیب , ,
:: برچسب‌ها: شانکر لوکوس تومایی سیب , کنترل شانکر لوکوس تومایی سیب , علایم شانکر لوکوس تومایی سیب , آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها -شانکر لوکوس تومایی ,
:: بازدید از این مطلب : 761
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 18 شهريور 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی

شانکر دیاپورتایی

 

لینک دانلود فیلم کم حجم شانکر دیاپورتایی

http://s5.picofile.com/file/8139114868/shankr_diportaiy.wmv.html

 



:: موضوعات مرتبط: سیب , ,
:: برچسب‌ها: شانکر دیاپورتایی سیب , کنترل شانکر دیاپورتایی سیب , , علایم شانکر دیاپورتایی سیب , آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها - شانکر دیاپورتایی ,
:: بازدید از این مطلب : 447
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 18 شهريور 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی

شانکر  نکتریایی

 

لینک دانلود فیلم کم حجم شانکر  نکتریایی

http://s5.picofile.com/file/8139114776/shankr.wmv.html

 



:: موضوعات مرتبط: سیب , ,
:: برچسب‌ها: شانکر سیب , نکتریاییکنترل شانکر نکتریاییسیب , علایم شانکر نکتریاییسیب , آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها -شانکر نکتریایی ,
:: بازدید از این مطلب : 1812
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 17 شهريور 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی

سنک گلابی

 

لینک دانلود فیلم کم حجم سنک گلابی

http://s5.picofile.com/file/8139114884/senake_golabi.wmv.html

 



:: موضوعات مرتبط: سیب , ,
:: برچسب‌ها: سنک گلابی , کنترل سنک گلابیعلایم سنک گلابی , آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها -سنک گلابی ,
:: بازدید از این مطلب : 3297
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 17 شهريور 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی

سفیدک سطحی

 

لینک دانلود فیلم کم حجم سفیدک سطحی

http://s5.picofile.com/file/8139114926/sefidake_sathi.wmv.html

 و قارچ کش های جدید

كالكسين 75(تري دمرف ) سي سي در 100 آب ، توپاز(پنكونازول)

20سي سي در 100 آب-فولیکور(تبوکونازول)- اپوس ( اپوكسي كونازول )-دومارک (

تتراكونازول)-کولیس-فیلینت ( تري فلوكسي استروبين)-استروبی-کالکسین-اورتیواپ -

بایکور ( بیترتانول ) -توپاس -کالکسین (تری دیمورف)-  بایکور ( بیترتانول )-



:: موضوعات مرتبط: سیب , ,
:: برچسب‌ها: سفیدک سطحی سیب , کنترل سفیدک سطحی سیب , , علایم سفیدک سطحی سیب , آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها - سفیدک سطحی ,
:: بازدید از این مطلب : 1686
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 17 شهريور 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی

پوسیدگی سفید ریشه

 

لینک دانلود فیلم کم حجم پوسیدگی سفید ریشه

http://s5.picofile.com/file/8139114950/pposidegi_sefide_rishe.wmv.html

 



:: موضوعات مرتبط: سیب , ,
:: برچسب‌ها: پوسیدگی سفید ریشه سیب , کنترل پوسیدگی سفید ریشه سیب , علایم پوسیدگی سفید ریشه سیب , ,
:: بازدید از این مطلب : 1570
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 17 شهريور 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی

پوست تاولی باکتریایی

 

لینک دانلود فیلم کم حجم پوست تاولی باکتریایی

http://s5.picofile.com/file/8139114984/post_tavali_bakteyaii.wmv.html

 کنترل شیمیای

فسگارد



:: موضوعات مرتبط: سیب , ,
:: برچسب‌ها: پوست تاولی باکتریایی سیب , کنترل پوست تاولی باکتریایی سیب , علایم پوست تاولی باکتریایی سیب , ,
:: بازدید از این مطلب : 302
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 17 شهريور 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی

پوسیدگی تلخ

 

لینک دانلود فیلم کم حجم پوسیدگی تلخ

http://s5.picofile.com/file/8139115084/posidegi_talkh.wmv.html

 



:: موضوعات مرتبط: سیب , ,
:: برچسب‌ها: پوسیدگی تلخ , پوسیدگی تلخ سیب , کنترل پوسیدگی تلخ سیب , علایم پوسیدگی تلخ سیب , آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها - پوسیدگی تلخ ,
:: بازدید از این مطلب : 569
|
امتیاز مطلب : 6
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2
تاریخ انتشار : دو شنبه 17 شهريور 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی

پوسیدگی ریشه

 

لینک دانلود فیلم کم حجم پوسیدگی ریشه

http://s5.picofile.com/file/8139115134/posidegi_reshe.wmv.html

 



:: موضوعات مرتبط: سیب , ,
:: برچسب‌ها: آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها -پوسیدگی ریشه , پوسیدگی ریشه سیب , کنترل پوسیدگی ریشه سیب , علایم پوسیدگی ریشه سیب ,
:: بازدید از این مطلب : 359
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 17 شهريور 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی

پوسیدگی موخوری

 

لینک دانلود فیلم کم حجم پوسیدگی موخوری

http://s5.picofile.com/file/8139115184/posidegi_mokhori.wmv.html

 

 



:: موضوعات مرتبط: سیب , ,
:: برچسب‌ها: آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها - پوسیدگی موخوری , پوسیدگی موخوری سیبوکنترل پوسیدگی موخوری , ,
:: بازدید از این مطلب : 322
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 17 شهريور 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی

پوسیدگی عسلی ریشه

 

لینک دانلود فیلم کم حجم پوسیدگی عسلی ریشه

http://s5.picofile.com/file/8139115242/posidegi_asali_rishe.wmv.html

 



:: موضوعات مرتبط: سیب , ,
:: برچسب‌ها: آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها - پوسیدگی عسلی ریشه , پوسیدگی عسلی ریشه سیب , کنترل پوسیدگی عسلی ریشه , علایم پوسیدگی عسلی ریشه , پوسیدگی عسلی ریشه ,
:: بازدید از این مطلب : 326
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 17 شهريور 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی

آلترناریا

 

لینک دانلود فیلم کم حجم آلترناریا

http://s5.picofile.com/file/8139115268/posidegi_alter_naria.wmv.html

 



:: موضوعات مرتبط: سیب , ,
:: برچسب‌ها: آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها - آلترناریا , الترناریا سیب , کنترل الترناریا سیب , علایم الترناریا سیب , ,
:: بازدید از این مطلب : 443
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 17 شهريور 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی

نماتد خنجری

 

لینک دانلود فیلم کم حجم نماتد خنجری

http://s5.picofile.com/file/8139115292/nematod_khanjari.wmv.html

 و سموم جدید

نماكور ( فن آميفوس )-راگبي ( كادوسافوس ) و 

سم پیش رویشی ماریگلد



:: موضوعات مرتبط: سیب , ,
:: برچسب‌ها: آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها -نماتد خنجری سیب , کنترل نماتد خنجری سیب , علایم نماتد خنجری سیب ,
:: بازدید از این مطلب : 823
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 17 شهريور 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی

نماتد

 

لینک دانلود فیلم کم حجم نماتد

http://s5.picofile.com/file/8139115300/nematod_ha.wmv.html

 و سموم جدید

نماكور ( فن آميفوس )-راگبي ( كادوسافوس ) و 

سم پیش رویشی ماریگلد



:: موضوعات مرتبط: سیب , ,
:: برچسب‌ها: آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها -نماتد , نماتد سیب , کنترل نماتد سیب ,
:: بازدید از این مطلب : 267
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 17 شهريور 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی

موزاییک

لینک دانلود فیلم کم حجم مغز موزاییک

http://s5.picofile.com/file/8139115334/mozaike_sib.wmv.html

 



:: موضوعات مرتبط: سیب , ,
:: برچسب‌ها: آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها - موزاییک , موزاییک سیب , کنترل موزاییک سیب , موزاییک سیب , علایم موزاییک سیب , ,
:: بازدید از این مطلب : 352
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 17 شهريور 1393 | نظرات ()